Välj ditt språk

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet kan betyda många saker. Från visioner och mål ner till konkreta vardagliga beteenden. Hos oss på Sto arbetar vi med att våra system och produkter ska hjälpa våra kunder till ett hållbart byggande. Vi arbetar också internt med stora och små aktiviteter.
 • Minskad klimatpåverkan

  Vad gör Sto Scandinavia för miljön och klimatet?

  Det viktiga för oss är att kontinuerligt bidra till minskade utsläpp.

  Minska våra egna utsläpp

  Vårt mål är att halvera våra CO2-utsläpp till och med 2025 (jämfört med 2017), till exempel genom ny tjänstebilsflotta. Vi arbetar tillsammans med våra största samarbetspartners inom logistik för mer hållbara transporter.

  Påverka och hjälpa andra

  Vårt moderbolag i Tyskland gör flera åtgärder för att minska sina CO2-utsläpp. Vi hjälper våra kunder göra rätt val med transparent och tillgänglig information så som EPD och hur våra produkter är registrerade i de vanligaste miljöbedömningssystemen. Att använda våra system och produkter ger i sig positiva effekter, som energibesparing och förlängd livslängd.

 • Klimatkompensation

  • barangay07_1200x800
   Projekt Barangay är en av de första förnybara energiprojekten på Filippinerna. Det syftar till att minska landets beroende av importerade miljöskadliga bränslen.
  • barangay06_1200x800
   Barangay ligger i Pagudpud på norra delen av ön Luzon. Användandet av förnybar energi från Barangay reducerar årligen CO2e-utsläppen med ca. 149 445 ton.
  • klimatneutral_2400_utan_text
   Vi har klimatkompenserat för aktiviteter så som transport till och från Linköping, energianvändningen i vår fabrik i Linköping och kontorslokaler, avfall, kontorsmaterial samt tjänsteresor.

  Vi har låtit företaget Tricorona göra en klimatberäkning på vår verksamhet. I beräkningen ingår klimatpåverkande aktiviteter såsom transporter till och från lagret i Linköping, energianvändningen i vår fabrik och kontorslokaler, avfall samt tjänsteresor.

  2018 var våra utsläpp 2 398 ton CO2. Detta klimatkompenserades genom projektet Barangay, en unik vindkraftspark på norra Filippinerna. Fossila bränslen står för mer än 70% av energin i Filippinerna där även 12% av invånarna saknar tillgång till el. Projekt Barangay är en av de första förnybara energiprojekten i landet och syftar till att minska landets beroende av importerade miljöskadliga bränslen.

  Läs mer om projektet Barangay

Mål och policy

I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort.

Vår miljöpolicy

För att uppnå vår vision har vi tagit fram ett antal områden som i sin tur består av ett antal konkreta aktiviteter.

 • Minskad klimatpåverkan
 • Hållbara produkter
 • Hållbara inköp
 • Social hållbarhet
 • Transparens och kommunikation

Läs mer nedan om respektive område.

25588_en_kompass_microsite
© AtKisson, Inc., used under license
 • Minskad klimatpåverkan

  15829_polarbear_microsite

  Vi har som mål att halvera företagets CO2-utsläpp till år 2025 och klimatkompensera för oundvikliga utsläpp.

  Ett antal aktiviteter vi gör för att uppnå detta är:

  • Energikartläggning
  • Fossilfria tjänstebilar
  • Förnybar el

 • Hållbara produkter

  27879_rott_paraply_hand_microsite

  Vi ser på hållbarhet för våra produkter ur ett helhetsperspektiv:

  • Innovation och funktion
  • Mervärde
  • Livscykelperspektiv
  • Förnybara resurser
  • Cirkulär ekonomi
  • Digitala lösningar som BIM

 • Hållbara inköp

  money_2696219_1920_pixabay_microsite

  Vi vill säkerställa intressenternas krav, och vår målsättning, i leverantörskedjan med tydliga krav. Bland annat gäller det mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Vi har en Supplier Code of Conduct.

 • Social hållbarhet

  hand_1592415_1920_pixabay_hand_ansikten_varld_microsite

  Förutom att följa lagar och regler vill vi skapa en attraktiv arbetsplats med motiverade, informerade och utbildade medarbetare. Vi arbetar med ett antal interna riktlinjer och styrdokument.

  Vi vill även ta vårt sociala ansvar utanför företagets väggar genom sponsring och samarbeten. Sto-koncernen är med i Global Compact.

 • Transparens och kommunikation

  destination_2386255_1920_pixabay_microsite

  Vår kommunikation ska lyfta fram hållbarhetsinformation på ett ärligt och öppet sätt. Miljöbedömningar, produktinnehåll, EPD och liknande information är tillgängligt på hemsidan.

  Hållbarhetsstrategi och mål ska finnas transparent och lättillgängligt.

  Hållbarhet är även en viktig aspekt i val av give-aways, kommunikationskanaler, tryckmaterial m.m.

 • bilar

  Vi har antagit utmaningen i ”Fossilfritt Sverige” för att ta bort tjänstebilar som enbart drivs med fossila bränslen. Vi kommer enbart att leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar.

  www.fossilfritt-sverige.se

 • wood_2358480_1920_pixabay_microsite

  Vi ingår i Byggpall och bidrar till den cirkulära ekonomin. Byggpall är ett retursystem för den svenska byggbranschen, vilket bidrar till minskat byggavfall eftersom fler pallar återvinns i stället för att slängas. Sto köper in pallar från Norrlandspall som är systemets utsedda leverantör där pallarna sedan faktureras köparen enligt gällande pallpris i systemet. Köparen kan sedan sälja tillbaka pallarna till Norrlandspall och få dem hämtade från sin arbetsplats, oavsett om pallen är hel eller inte. Pallen kontrolleras och repareras vid behov innan den åter säljs vidare i systemet.

 • dandelion_463928_1920_pixabay_microsite

  Från 2015 köper vi förnybar el. Genom att använda förnybara energikällor för att skapa elektricitet undviks koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen minskas på sikt.

 • crawl_1945633_1920_pixabay_seal_underwater_microsite

  Vi värnar om vår vattenmiljö genom att minimera mängden färg- och ytputsrester från verktyg och utrustning vid färgbrytning före tvätt till reningsanläggningen. Vi ställer krav på att städbolagets städkemikalier ska vara miljömärkta.

 • ceiling_lighting_80706_1920_pixabay_microsite

  Vi installerar LED vid nyinstallation och vid byte av uttjänta armaturer. Genom att välja energieffektiva LED-lampor så minskar vi energianvändningen för belysning.

 • img_6545___copy_microsite

  Vi har genomfört en energikartläggning och vidtagit åtgärder för att minska vår energianvändning, öka energieffektiviteten och minska utsläppet av växthusgaser.

  Genom att optimera drifttider i ventilation, kontrollera och rengöra värmeväxlare för att bibehålla verkningsgrad och minimera tomgångsförluster i tryckluften minskar vi utsläppen.

 • clean_571679_1920_pixabay_microsite

  Vår ambition är att minimera mängden och användningen av kemikalier inom verksamheten. Interna kemikalier måste godkännas före inköp och vi eftersträvar val av mindre miljö- och hälsofarliga kemiska produkter.

 • coffee_983955_1920_pixabay_microsite

  Vi fasar ut pappersmuggarna på alla våra kontor i Norden och ersätter med porslinsmuggar. Om alla våra medarbetare och kunder i snitt använder 2 muggar om dagen är det 113 520 pappersmuggar om året som slängs – nästan ett ton!

 • kallsortering_glasdon

  Vi arbetar för att minimera uppkomsten av avfall, och genom att sortera avfallet blir det lättare att återvinna det. Källsortering finns på våra kontor.

 • Genom ett önskemål från en av våra medarbetare har vi införskaffat två lånecyklar som ett steg på vägen i vårt hållbarhetsarbete.

 • global_compact

  Sto är med i FN:s initiativ Global Compact. Syftet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

  Läs mer om Global Compact

RIGHT OFFCANVAS AREA