Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet kan betyda många saker. Från visioner och mål ner till konkreta vardagliga beteenden. Hos oss på Sto arbetar vi med att våra system och produkter ska hjälpa våra kunder till ett hållbart byggande. Vi arbetar också internt med stora och små aktiviteter.
 • Minskad klimatpåverkan

  Vad gör Sto Scandinavia för miljön och klimatet?

  Det viktiga för oss är att kontinuerligt bidra till minskade utsläpp.

  Minska våra egna utsläpp

  Vårt mål är att halvera våra CO2-utsläpp till och med 2025 (jämfört med 2017), till exempel genom ny tjänstebilsflotta. Vi arbetar tillsammans med våra största samarbetspartners inom logistik för mer hållbara transporter.

  Påverka och hjälpa andra

  Vårt moderbolag i Tyskland gör flera åtgärder för att minska sina CO2-utsläpp. Vi hjälper våra kunder göra rätt val med transparent och tillgänglig information så som EPD och hur våra produkter är registrerade i de vanligaste miljöbedömningssystemen. Att använda våra system och produkter ger i sig positiva effekter, som energibesparing och förlängd livslängd.

 • Klimatkompensation

  • gyapa_006
   Gyapa-projektet handlar om att distribuera energieffektiva spisar i Ghana. Dessa minskar utsläpp genom att mindre biomassa (ved) behövs vid matlagning och motverkar i och med detta avskogning.
  • klimatneutral_2400_utan_text
   Vi har klimatkompenserat för aktiviteter så som transport till och från Linköping, energianvändningen i vår fabrik i Linköping och kontorslokaler, avfall, kontorsmaterial samt tjänsteresor.

  Vi har låtit företaget Tricorona göra en klimatberäkning på vår verksamhet. 2017 var våra utsläpp 2 067 ton CO2. Detta klimatkompenserades genom projektet Gyapa, som distribuerar energieffektiva spisar i Ghana.

  I rapporten beräknas klimatpåverkande aktiviteter så som transport till och från Linköping, energianvändningen i vår fabrik i Linköping och kontorslokaler, avfall, kontorsmaterial samt tjänsteresor.


  Se klimatrapporten från Tricorona här.

  Se certifikat för klimatkompensation här

  Se film om Gyapa-projektet här.

 • bilar

  Vi har antagit utmaningen i ”Fossilfritt Sverige” för att ta bort tjänstebilar som enbart drivs med fossila bränslen. Vi kommer enbart att leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar.

  www.fossilfritt-sverige.se

 • wood_2358480_1920_pixabay_microsite

  Vi ingår i Byggpall och bidrar till den cirkulära ekonomin. Byggpall är ett retursystem för den svenska byggbranschen, vilket bidrar till minskat byggavfall eftersom fler pallar återvinns i stället för att slängas. Sto köper in pallar från Norrlandspall som är systemets utsedda leverantör där pallarna sedan faktureras köparen enligt gällande pallpris i systemet. Köparen kan sedan sälja tillbaka pallarna till Norrlandspall och få dem hämtade från sin arbetsplats, oavsett om pallen är hel eller inte. Pallen kontrolleras och repareras vid behov innan den åter säljs vidare i systemet.

 • dandelion_463928_1920_pixabay_microsite

  Från 2015 köper vi förnybar el. Genom att använda förnybara energikällor för att skapa elektricitet undviks koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen minskas på sikt.

 • crawl_1945633_1920_pixabay_seal_underwater_microsite

  Vi värnar om vår vattenmiljö genom att minimera mängden färg- och ytputsrester från verktyg och utrustning vid färgbrytning före tvätt till reningsanläggningen. Vi ställer krav på att städbolagets städkemikalier ska vara miljömärkta.

 • ceiling_lighting_80706_1920_pixabay_microsite

  Vi installerar LED vid nyinstallation och vid byte av uttjänta armaturer. Genom att välja energieffektiva LED-lampor så minskar vi energianvändningen för belysning.

 • img_6545___copy_microsite

  Vi har genomfört en energikartläggning och vidtagit åtgärder för att minska vår energianvändning, öka energieffektiviteten och minska utsläppet av växthusgaser.

  Genom att optimera drifttider i ventilation, kontrollera och rengöra värmeväxlare för att bibehålla verkningsgrad och minimera tomgångsförluster i tryckluften minskar vi utsläppen.

 • clean_571679_1920_pixabay_microsite

  Vår ambition är att minimera mängden och användningen av kemikalier inom verksamheten. Interna kemikalier måste godkännas före inköp och vi eftersträvar val av mindre miljö- och hälsofarliga kemiska produkter.

 • coffee_983955_1920_pixabay_microsite

  Vi fasar ut pappersmuggarna på alla våra kontor i Norden och ersätter med porslinsmuggar. Om alla våra medarbetare och kunder i snitt använder 2 muggar om dagen är det 113 520 pappersmuggar om året som slängs – nästan ett ton!

 • wheelie_bin_2270582_1920_pixabay_microsite

  Vi arbetar för att minimera uppkomsten av avfall, och genom att sortera avfallet blir det lättare att återvinna det. Källsortering finns på våra kontor.

 • cancerfonden2018_2400x1600

  Var tredje person i Sverige får ett cancerbesked någon gång i livet, och många fler berörs. Cancerfonden arbetar för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Därför har vi valt att bli Företagsvän till Cancerfonden. Tillsammans kan vi besegra cancer!

  Så kan du stödja Cancerfonden

 • global_compact

  Sto är med i FN:s initiativ Global Compact. Syftet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag.

  Läs mer om Global Compact

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA