Lätt att välja rätt

Genom transparent och tillgänglig information vill vi göra det enkelt för våra kunder att fatta välinformerade beslut.
 • Miljöbedömningar

  hink_gras_liten

  På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggvaror; BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. I dessa system finns många av våra produkter med.

  För att förenkla informationen har vi här samlat ett urval av våra vanligaste produkter och var de finns registrerade. Filerna nedan uppdateras löpande, men vi reserverar oss för nytillkomna ändringar i respektive miljöbedömningssystem.

  Miljöbedömning produkter A-Ö

  Miljöbedömning produkter per system (urval)

  För mer information,kontakta oss gärna.

 • Miljövarudeklarationer (EPD)

  ibu_logo_microsite

  En miljövarudeklaration (EPD) beskriver en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Deklarationen baseras på en livscykelanalys (LCA) som redogör för miljöpåverkan i form av bland annat råvaror och energiproduktion, råvarutransporter, tillverkning, användning och avfallshantering. Miljödeklarationer syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika produkter och kan användas som grund för livscykelbedömningen av en byggnad eller vid miljöanpassad upphandling.

  En EPD bygger på internationella standarder och är en certifierad typ III-deklaration enligt ISO 14025. Dokumentet ska granskas och verifieras av en oberoende tredje part.

Ladda ner miljövarudeklarationer


Våra miljödeklarationer är verifierade av IBU Institute Bauen und Umwelt e.V. (Institute Construction and Environment)
Här nedan finner du några av de miljövarudeklarationer som omfattar ett antal av Stos produkter.

De tre miljövarudeklarationerna nedan omfattar produkter som tillverkas i Linköping, så som Sto Systemputs, Sto Sockelputs, Sto Byggklister. En fullständig lista om vilka produkter som dessa berör finns i pdf-filen:

Declaration of conformity STO-EPDs
Mineral pre-made mortar: rendering mortar - Reinforcement Fibre Plaster (EPD-STO-20170134-IBG1-EN)
Mineral pre-made mortar: rendering mortar - normal/finishing render with special properties (EPD-STO-20170135-IBG1-EN)
Mineral pre-made mortar: rendering mortar - normal/finishing render (EPD-STO-20170136-IBG1-EN)

De tre miljövarudeklarationerna nedan omfattar produkter som tillverkas i Linköping, så som avjämningsmassor och snabblagningsbruk. En fullständig lista om vilka produkter som dessa berör finns i pdf-filen:

Declaration of conformity FEICA-EPDs
Modified mineral mortars, group 1 (EPD-FEI-20160017-IBG1-EN)
Dispersion-based products, solvent free (EPD-FEI-20160086-IBG1-EN)
Modified mineral mortars, group 2 (EPD-FEI-20160042-IBG1-EN)

Du kan även finna ett EPD-nummer i produktens Sustainability Data Sheet (finns som pdf-fil för respektive produkt i produktkatalogen på www.sto.se). Detta nummer kan sökas efter och laddas ner här:
https://ibu-epd.com/en/published-epds/
LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA