Välj ditt språk

Tydliga steg på vägen

Vår vision: "Sto ska vara världsledande inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö."

I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort.

Vår miljöpolicy

För att uppnå vår vision har vi tagit fram ett antal områden som i sin tur består av ett antal konkreta aktiviteter.

 • Minskad klimatpåverkan
 • Hållbara produkter
 • Hållbara inköp
 • Social hållbarhet
 • Transparens och kommunikation

Läs mer nedan om respektive område.

25588_en_kompass_microsite
© AtKisson, Inc., used under license
 • Minskad klimatpåverkan

  15829_polarbear_microsite

  Vi har som mål att halvera företagets CO2-utsläpp till år 2025 och klimatkompensera för oundvikliga utsläpp.

  Ett antal aktiviteter vi gör för att uppnå detta är:

  • Energikartläggning
  • Fossilfria tjänstebilar
  • Förnybar el

  Läs mer om några av våra aktiviteter här

 • Hållbara produkter

  27879_rott_paraply_hand_microsite

  Vi ser på hållbarhet för våra produkter ur ett helhetsperspektiv:

  • Innovation och funktion
  • Mervärde
  • Livscykelperspektiv
  • Förnybara resurser
  • Cirkulär ekonomi
  • Digitala lösningar som BIM


  En viktig del för hållbara produkter är transparent information.

  Läs mer om miljöbedömningar och EPD här.

 • Hållbara inköp

  money_2696219_1920_pixabay_microsite

  Vi vill säkerställa intressenternas krav, och vår målsättning, i leverantörskedjan med tydliga krav. Bland annat gäller det mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Vi har en Supplier Code of Conduct.

 • Social hållbarhet

  hand_1592415_1920_pixabay_hand_ansikten_varld_microsite

  Förutom att följa lagar och regler vill vi skapa en attraktiv arbetsplats med motiverade, informerade och utbildade medarbetare. Vi arbetar med ett antal interna riktlinjer och styrdokument.

  Vi vill även ta vårt sociala ansvar utanför företagets väggar genom sponsring och samarbeten. Sto-koncernen är med i Global Compact.

 • Transparens och kommunikation

  destination_2386255_1920_pixabay_microsite

  Vår kommunikation ska lyfta fram hållbarhetsinformation på ett ärligt och öppet sätt. Miljöbedömningar, produktinnehåll, EPD och liknande information är tillgängligt på hemsidan.

  Hållbarhetsstrategi och mål ska finnas transparent och lättillgängligt.

  Hållbarhet är även en viktig aspekt i val av give-aways, kommunikationskanaler, tryckmaterial m.m.

RIGHT OFFCANVAS AREA