Välj ditt språk

Unika ytskydd

Väl fungerande ytskydd är avgörande för funktion och livslängd, dvs bevarande av värde. Vi visar nedan exempel på ytskydd med unika egenskaper.
 • Lågt smutsupptagande beläggning minskar underhållsbehovet

  • tunnel_2400x1600
  • tunnel_stocretec
  • stoconcreteprotecttunnel_42172

  Ny innovativ beläggning avsedd för väggar och tak i tunnlar där betongen utsätts för extremt höga halter av koldioxid och klorider och där miljön är omväxlande torr och blöt.

  Beläggningen är lågt smutsupptagande och slittålig, vilket minskar behovet av rengöring och underhåll. Dessutom behövs enbart vatten, inga kemiska rengöringsmedel.

  Tack vare beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar den även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

  Ladda ner informationsblad om tunnelbeläggning

 • Mikrostrukturerad yta ger hållbara och rena ytor

  • riddare_2400x1600
   Rustad för längre livslängd med StoCryl V 700

  En betongskyddsfärg som ger betongen en speciell mikrostrukturerad yta som gör att vatten snabbt rinner av. Produkten har tagits fram genom att efterlikna ett fenomen i naturen.

  Betongen håller sig torr och ren utan rengöring med kemikalier. StoCryl V 700 förhindrar påväxt och uppfyller samtidigt kraven på koldioxidskydd. Den unika funktionen erhålls på vertikala ytor på exempelvis broar, balkonger och fasader.

  Ladda ner informationsblad om betongskyddsfärg

 • Ytbeläggning som uppfyller kraven för direktkontakt med dricksvatten

  dricksvatten_stocretec

  Vattnet får inte ta smak eller lukt av ytbehandlingen. Vi har en mineralisk ytbeläggning för dricksvattenbehållare som dokumenterat uppfyller acceptans i enlighet med SLV SF 2001:30.

  Genom att ytbelägga med StoCrete DS erhålls en slät och lättrengörlig yta och bakomliggande konstruktion skyddas. Produkten tillför ny alkaliereserv till underliggande betong.

  StoCrete DS är:

  • pH-höjande, vilket är gynnsamt vid surt vatten
  • resistent mot vatten
  • diffusionsöppen

  Ladda ner informationsblad om vår mineraliska ytbeläggning

 • Mineraliska ytskydd

  betoflex_sagogangen29_stocretec

  Vi har fem cementslammor som skyddar mot klorid- och koldioxidinträngning och som är diffusionsöppna.

  För balkonger finns StoCrete Betoflex som vi sålt sedan 1985. Den är lättarbetad, kan rollas. Strukturen gör ytan halksäker och beläggningen blir frost- och tösaltbeständig. Då kravet ställs på mineralisk slamma på undersidan av balkonger används StoCrete ELS. Denna kan även erhållas i vit kulör.

  För ytor som är kraftigt kloridutsatta, t ex parkeringshus, kajer och bropelare, finns StoCrete PS05. Mycket slitstark och tack vare integrerat frostskydd applicerbar ned till -1 °C, vilket möjliggör arbeten fler dagar på året. Kan även erhållas i vit kulör.

  Krävs spricköverbryggande egenskaper finns StoCrete FB som passar alla typer av betongkonstruktioner (vertikala ytor).

  För ytor som kommer i direktkontakt med dricksvatten finns StoCrete DS.

 • Fotokatalytisk försegling förbättrar luftkvaliteten

  stocolorphotosan_26907
  Kväveoxider tas upp av den fotokatalytiskt aktiva ytan.

  En färg som aktivt bryter ner farliga kväveoxider och ozon användes då Söderledstunneln ytbehandlades 2007-2011 (södergående riktning). Produkten skyddar även mot nedsmutsning och vatteninträngning.

  Effekten har testats och verifierats av Karlsruher Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg (LUBW). Produkten har bytt namn från StoPhotosan NOX till StoColor Photosan.

stocretec

Vill du veta mer?


Välkommen att kontakta oss! Du når oss via vår växel 013-37 71 00 eller använd kontaktformuläret nedan:

Till kontaktformulär
RIGHT OFFCANVAS AREA